Inference Group
.
.
Search :
.
logo

Dasher

Dasher is een informatie-effic´ente tekst invoer interface, aangestuurd door natuurlijke continue aanwijs bewegingen. Dasher is een competitief tekst invoer systeem in situaties waar een keyboard niet gebruikt kan worden - bijvoorbeeld,

  • op een palmtop computer;
  • op een "wearable" computer;
  • wanneer de computer met ÚÚn hand wordt bestuurd, met joystick, touchscreen, trackball, of muis;
  • wanner de computer met nul handen wordt bestuurd (dat wil zeggen, met een hoofdmuis of met een "eyetracker" (oog-volg systeem)).
De versie van Dasher die gebruikt maakt van een "eyetracker" stelt een ervaren gebruiker in staat tekst net zo snel te schrijven als gewoon handschrift - 25 woorden per minuut; gebruik makend van een muis kan een ervaren gebruiker 39 woorden per minuut schrijven.

Dasher is snel, effic´ent, makkelijk te leren en leuk om te gebruiken. (Als je ons niet gelooft, lees dan wat anderen van over de hele wereld te zeggen hebben.)


The Inference Group is supported by the Gatsby Foundation
and by a partnership award from IBM Zurich Research Laboratory
David MacKay
Site last modified Fri Oct 1 10:33:19 BST 2010