Inference Group
.
.
Search :
.
| Eerste pagina | Tweede pagina | Derde pagina |

.... Dit is precies hoe Dasher werkt, met één cruciaal verschil: Wij passen de GROOTTE aan van de plankruimte bestemd voor elk boek in proportie tot de waarschijnlijkheid van de corresponderende tekst. Bijvoorbeeld, niet veel boeken beginnen met een "x", dus besteden wij minder ruimte aan "x..." boeken, en meer ruimte aan de meer waarschijnlijke boeken, boeken die waarschijnlijke tekst bevatten maken wij op die manier makkelijker te vinden.

Hier is de corresponderende opeenvolging van plaatjes van de bibiliotheek in Dasher. (Het karakter "_" duidt een spatie aan.)

The user-friendly library of Babel - a-z The user-friendly library of Babel - aa-az The user-friendly library of Babel - ala-alz
(i) (ii) (iii)

Dasher kan getrained worden door voorbeelden in elke schrijfstijl, en het leert constant nieuwe dingen over jouw persoonlijke manier van zinsopbouw.


The Inference Group is supported by the Gatsby Foundation
and by a partnership award from IBM Zurich Research Laboratory
David MacKay
Site last modified Fri Oct 1 10:33:19 BST 2010